Меню

Архів новин
Повідомлення АТ «Піреус Банк МКБ» щодо проведення Загальних зборів акціонерів
22 Березня 2013

Повідомляємо, що 24 квітня 2013 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 24.04.2013 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 18.04.2013 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2012 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
11. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.
12. Припинення повноважень Наглядової ради Банку.
13. Обрання Наглядової ради Банку.
14. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
15. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Членами та Головою Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Членами та Головою Наглядової ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.
17. Обрання Ревізійної комісії Банку.
18. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.

Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у робочі дні з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Коваль В.П.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.