Меню

Архів новин
Піреус Банк збільшує свій статутний капітал на 800 млн євро
23 Червня 2011

Афіни, 20 грудня 2010 р. На проведених сьогодні позачергових Загальних зборах акціонерів Піреус Банку (Piraeus Bank S.A., Афіни) було затверджено рекомендацію менеджменту щодо збільшення статутного капіталу Групи Піреус Банку (Piraeus Bank Group). Також зборами акціонерів уповноважено Раду директорів банку здійснити збільшення статутного капіталу, визначивши конкретний розмір такого збільшення та інші пов’язані з цим умови випуску акцій.

Рада Директорів вирішила збільшити статутний капітал на 800 млн євро, пропонуючи переважне право на придбання акцій дійсним акціонерам, а також вирішила провести збори 3 січня 2011 року для визначення умов випуску акцій (кількість нових акцій, ціна пропозиції та ін.).

Базуючись на оцінках менеджменту Банку, очікується, що підписний період для акціонерів, що володіють звичайними акціями, завершиться наприкінці січня 2011 р., та після цього нові акції потраплять до біржового лістингу.

Загальні збори акціонерів також прийняли рішення щодо зменшення номінальної вартості звичайних акцій Банку до 0,30 євро, згідно зі статтею 4 Кодифікованого Закону 2190/1920, одночасно створивши спеціальний резерв. Це зменшення має виключно технічний характер та не вплине на права акціонерів, оскільки жодних додаткових акцій випущено не буде.

Крім того, Загальні збори акціонерів затвердили випуск облігацій, що конвертуються, на суму 250 млн євро без переважного права придбання акціонерами. Збори акціонерів також надали повноваження Раді директорів щодо визначення конкретного часу та особливих умов пропозиції облігацій, що конвертуються, до моменту їхнього випуску. Ціна конверсії облігацій має бути вищою за середньозважену ціну акції за 30 днів до дати випуску.

За словами пана Міхаліса Салласа, президента Піреус Банку, запропоноване збільшення статутного капіталу на 800 млн євро має на меті:

  • Зміцнити капітальну базу Банку з огляду на очікуване посилення нагляду за банківськими установами, та виправдати очікування інвесторів; 
  • Покращити позицію Банку з огляду на макроекономічні умови Греції; та 
  • Дозволити Банку скористатись привабливими можливостями природного зростання у регіоні Південної та Східної Європи.

Президент Піреус Банку Міхаліс Саллас:

Президент Піреус Банку Міхаліс Саллас: "Збільшення статутного капіталу зміцнить позиції Групи Піреус Банку на ринку та дозволить скористатися сприятливими умовами розвитку у країнах присутності"

Успішне розміщення акцій на суму 800 млн євро зміцнить адекватність капіталу Банку та встановить показник адекватності статутного капіталу першого рівня (Equity Tier 1 Capital Ratio) на рівні 9,5%, показник адекватності капіталу першого рівня (Tier 1 Capital Ratio) на рівні 10,8% та коефіцієнт достатності загального капіталу (Total Capital Adequacy Ratio) на рівні 11,7% (орієнтовно +200 базових пунктів у порівнянні з цим показником станом на 30 вересня 2010 р.).

Менеджмент Піреус Банку вважає, що постійна довіра та підтримка акціонерів Банку, така що була продемонстрована сьогодні, завдяки їхній участі у Загальних зборах акціонерів та підтримці рекомендацій Ради директорів, зміцнить непервний та динамічний розвиток Банку. 

Довідка. Піреус Банк є однією із провідних банківських установ Південної та Східної Європи з активами 57 млрд 600 млн євро і власним капіталом 3 млрд 400 млн євро (станом на 30.09.2010). Заснований у 1916 р., Піреус Банк сьогодні здійснює діяльність у Греції, Україні, Румунії, Болгарії, Єгипті, Албанії, Сербії, Кіпрі, а також у світових фінансових центрах – Нью-Йорку та Лондоні. Piraeus Bank S. A. є головною установою Групи Піреус Банку (Piraeus Bank Group); до Групи входять 10 банків і 21 компанія, які надають повний спектр фінансовіх послуг.
В Україні Піреус Банк надає повний комплекс банківських послуг приватним особам, малому і середньому бізнесу, а також корпоративним клієнтам.

Банк є членом Асоціації українських банків, учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також входить до числа банків, уповноважених Пенсійним фондом України здійснювати виплату пенсій і грошової допомоги.

Піреус Банк має найвищий рейтинг надійності депозитів (оцінка «5») від незалежного рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», що характеризує здатність банку вчасно і в повному обсязі виплачувати вклади.