Меню

Архів новин
Стабільність Піреус Банку підтверджено стрес-тестом НБУ
14 Липня 2016

Стабільність Піреус Банку підтверджено Національним банком України, в ході планового стрес-тестування банків, проведеного в рамках співробітництва з МВФ.

За результатами двох етапів діагностики встановлено, що Піреус Банк не потребує докапіталізації. Це свідчить про стабільний фінансовий стан банку, який зі значним запасом виконує вимоги щодо адекватності капіталу як у звітному, так і в прогнозних періодах.

Рівень адекватності капіталу Піреус Банку, що є одним з найвищих серед банків України, високий рівень ліквідності та низька чутливість до ринкових ризиків, дозволяють навіть за несприятливих умов ринку виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Також результати проведеного стрес-тестування відображають передбачливий підхід акціонерів та керівництва, направлений на забезпечення фінансової стабільності Банку, що є частиною міжнародної фінансової групи, у складних умовах України.

«Гарні результати стрес-тестування підтверджують сильну позицію банку на фінансовому ринку, - наголосив голова правління Піреус Банку Сергій Наумов. – Показник достатності капіталу є одним із найважливіших, адже визначає необхідний обсяг власних коштів для покриття можливих збитків від кредитного, операційного, ринкового та ін. ризиків. Ми демонструємо значний запас капіталу та ліквідності, тож можемо з впевненістю досягати цільових показників нашого бізнес-плану. Акціонери та керівництво Банку і надалі стежитимуть за дотриманням достатнього рівня даних показників задля збереження стійкості Банку у нестандартних стресових ситуаціях».