Menu

News archive
УМОВИ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Поповнення мобільного за реєстрацію у Winbank від Піреус Банку» на замовлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
13 August 2021

Основні положення

 

1.1. Даний документ є Офіційними Правилами рекламної акції «Поповнення мобільного за реєстрацію у Winbank від Піреус Банку», що проводиться на замовлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» і присвячена стимулюванню клієнтів (учасників Акції) до реєстрації у системі дистанційного банківського обслуговування Winbank (окрім карток на бізнес потреби).

1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі – Банк).

Адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11.

1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «СЕЙЛЗ МАРАФОН» (далі – Виконавець).

Адреса місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41.

Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.

1.4. Замовник та Виконавець можуть використовувати для інформування потенційних і діючих учасників Акції повідомлення у Viber або повідомлення СМС від відправника PiraeusBank.

 

2. Період проведення Акції: з 13 серпня 2021 року до 15 серпня 2021 року включно (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).

 

3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям:

є держателями платіжних карт (окрім карток на бізнес потреби), емітованих Банком для використання фізичними особами (надалі – «Картка»),

запрошені Виконавцем до участі у Акції через повідомлення у Viber або повідомлення СМС, згідно бази даних клієнтів Банка,

повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які не відповідають вимогам п. 3.1. даних Правил, а  також

- особи, які не виконали умови цих Правил;

- особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Партнером/Виконавцем;

- чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба)

3.3. Виконавець і Банк Акції не беруть на себе жодних зобов’язань щодо того, що будь-який клієнт чи користувач платіжних карток Банка обов’язково буде залучений до Акції. Також Виконавець і Банк Акції не зобов’язуються включити всіх бажаючих до числа Учасників Акції за їх бажанням.

 

4. Умови участі в Акції

4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2. даних Правил) зареєструватись у системі Winbank. Перших 100 учасників, хто виконав умови акції, отримає гарантовану винагороду – поповнення рахунку мобільного телефону на суму 50 гривень.

Виконавець і Замовник Акції залишають за собою право (але не обов’язок) винагороджувати учасників Акції, які не виконали умови Акції цілковито, але наблизилися до виконання таких умов.


Для того, щоб зареєструватись необхідно зробити наступні кроки:

На сайті банку обрати зручний спосіб реєстрації:

  • Завантаження мобільного додатку з Play Market
  • Завантаження мобільного додатку з AppStore
  • Використання Web-версії

Наступні кроки виглядають так:

  1. Ввести свій номер телефона який використовувався при оформленні картки;

  2. Ввести останні 4 цифри будь-якої своєї картки Піреус Банка;
    Картка повинна бути активною, незаблокованою, термін дії картки повинен бути валідним.

  3. Ввести PIN-код використаної картки;

  4. Ввести свою дату народження.

*Реєструючись у оновленому додатку  ви даєте підтверджуєте те, що ознайомлені з правилами комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «Піреус Банк МКБ»


5. Подарунки Акції

5.1. В якості гарантованих Подарунків Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду – поповнення рахунку мобільного телефону на суму, вказану у СМС/Viber-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. Загальна кількість гарантованих Подарунків є обмеженою і відповідає кількості учасників Акції.

5.2. Виконавець виступає податковим агентом при врученні подарунків та здійснює оподаткування вартості Подарунків Акції та Головних Подарунків Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції:

6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться Виконавцем у співробітництві із Банком наступним чином:

6.1.1. Не пізніше 3 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на Подарунок (згідно п. 4 Правил) у форматі 380 (без пробілів та інших розділових знаків; кожен номер має бути з нового рядка в форматі XLS або tхt) (надалі – Номери мобільних телефонів).

6.1.2. Дані переліки формуються наступним чином: Банк шляхом співставлення відомостей з Бази Реєстрацій за період Акції визначає Учасників Акції, які зареєструвались у період Акції з урахуванням вимог п. 4  даних Правил.

6.1.3. Протягом 1 робочого дня після отримання переліку номерів учасників, що отримали право на Подарунки, Виконавець і Банк затверджують остаточний список учасників Акції для винагородження.

6.1.4. Протягом 5 робочих днів із моменту затвердження списку учасників для винагородження, Виконавець надсилає учасникам, що здобули право на отримання Подарунків Акції, винагороду згідно п. 4 даних Правил.

6.2. Отримання Учасником права на отримання Подарунків Акції не впливає на можливість даного учасника на отримання всіх наступних Подарунків Акції згідно даних Правил.

6.3. Виконавець і Банк гарантують об’єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції. Рішення Виконавця щодо визначення списку Переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

7. Порядок отримання Подарунків Акції

7.1. Банк гарантує надіслання всім учасникам Акції, що здобули право на подарунок, повідомлення яке інформує про здобуття винагороди. Учасники, що НЕ здобули права на отримання Подарунків, інформуватись не будуть.

7.2. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Учасниками Акції та здобули право на отримання Подарунків Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від Виконавця/Банка та/або залучених ним осіб, не могли/не можуть бути повідомленні про умови отримання Подарунків Акції, автоматично втрачають право на отримання Подарунків Акції.

7.3. У разі відсутності в Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, можливості скористатися Подарунком Акції з будь-яких особистих причин в строки, передбачені даними Правилами, Виконавець та/або Банк не сплачують жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання Подарунка Акції.

7.4. Виконавець та/або Банк звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції.

7.5. Виконавець та/або Банк не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.

7.6. Виконавець/ Банк не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, визначений Учасником Акції, що здобув право на Подарунки Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Банка (в тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше), не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Учасник Акції не матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Виконавця/Банка.

7.7. Виконавець/Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на Подарунки Акції, і прав на одержання Подарунків Акції. Виконавець/Банк не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.8. Виконавець/Банк та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Банка/залучених ними третіх осіб обставини.

7.9. Виконавець/Банк не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Банка

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем/ Банком Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

 

9. Інші умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Виконавця/ Банка будь-якої компенсації.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком.