Menu

News archive
Інформація для клієнтів!
20 December 2018

Шановні клієнти, з метою удосконалення корпоративного управління, а також відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VII від 16.11.2017р., вимог інших нормативно-правових актів, Загальними зборами акціонерів Банку 12 листопада 2018 було прийнято рішення про зміну повного найменування Банку та затвердження Статуту Банку у новій редакції (далі - нова редакція Статуту). 

Державну реєстрацію нової редакції Статуту здійснено, а нова редакція Статуту набрала чинності 20 грудня 2018 року.

Після проведених змін, повним найменуванням Банку є Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ»; скорочене найменування б залишається без змін - АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Звертаємо увагу, що вказані зміни не впливають на виконання зобов’язань банку. Усі зобов’язання є чинними, а банк проводить свою діяльність у звичайному режимі.

Також зауважуємо, що згідно з п.1.2. нової редакції Статуту Акціонерне Товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ» є правонаступником за всіма правами та обов’язками Публічного Акціонерного Товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ».